Λέβητας Bιομάζας Uniconfort S.A. Global

Περιγραφή Μηχανήματος Λέβητας Βιομάζας Uniconfort S.A Global. Ισχύς: 348 - 14,000KW. Θερμαινόμενο μέσο: Θερμό νερό, Υπέρθερμο νερό, Κορεσμένος ατμός, Υπέρθερμος ατμός, Θερμικό λάδι. Υγρασία: 60% [...]