Πράσινη Ενέργεια

Αρχική/Πράσινη Ενέργεια

Steam Expander Heliex Power

2022-10-26T16:57:31+00:00

Περιγραφή Μηχανήματος Steam Expander Heliex Power. Η πρώτη εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με Heliex πραγματοποιήθηκε. Αξιοποιήστε τις βαλβίδες μείωσης της πίεσης στα δίκτυα του ατμού (PRV). Ηλεκτροπαραγωγή από ατμό. Multiple parallel sets and two-stage combinations. Maximum delta P is from 15 bar to 20 bar. [...]

Ηλεκτρική Γεννήτρια Ρεύματος General Electric CC 125

2022-10-26T16:44:23+00:00

Περιγραφή Μηχανήματος Ηλεκτρική Γεννήτρια Ρεύματος General Electric CC 125, κύκλου ORC. Ηλεκτροπαραγωγή από υπολειμματική βιομάζα βιομηχανίας. Ηλεκτροπαραγωγή από ανάκτηση θερμότητας καυσαερίων σε λέβητες βιομάζας . Ηλεκτροπαραγωγή από καυσαέρια μηχανών φυσικού αερίου και Βιοαερίου. Ηλεκτροπαραγωγή από καύση βιομάζας 500 KW επεκτάσιμα [...]

Λέβητας Bιομάζας Uniconfort S.A. Global

2022-10-26T11:47:27+00:00

Περιγραφή Μηχανήματος Λέβητας Βιομάζας Uniconfort S.A Global.Ισχύς: 348 - 14,000KW. Θερμαινόμενο μέσο: Θερμό νερό, Υπέρθερμο νερό, Κορεσμένος ατμός, Υπέρθερμος ατμός, Θερμικό λάδι. Υγρασία: 60% Κατάλληλος για βιομηχανική χρήση και ηλεκτροπαραγωγή. Μεγάλη ποικιλία καύσιμης βιομάζας. Μέγιστο μέγεθος καυσίμου 30 x 5 x 5 m3. Δύναται να λειτουργήσει και με φυσικό αέριο ως εφεδρικό καύσιμο. Αυτόματη [...]

Λέβητας Bιομάζας Uniconfort S.A. EOS

2017-02-08T13:57:07+00:00

Περιγραφή Μηχανήματος Λέβητας Βιομάζας Uniconfort S.A EOS. Ισχύς: 170 - 5,800KW. Θερμαινόμενο μέσο: Θερμό νερό, Υπέρθερμο νερό, Ατμός. Υγρασία: 35% Υψηλή απόδοση έως 93% χάρη στην μεγάλη επιφάνεια του εναλλάκτη καθώς και στην χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων. Αυτόματο σύστημα καθαρισμού, εγγυάται υψηλή απόδοση και [...]

Λέβητας Bιομάζας Uniconfort S.A. CMT/F

2017-02-08T14:00:03+00:00

Περιγραφή Μηχανήματος Λέβητας Βιομάζας Uniconfort S.A CMT/F. Ισχύς: 90 - 5,800KW. Θερμαινόμενο μέσο: Θερμό νερό, Υπέρθερμο νερό, Ατμός. Υγρασία: 30% Υψηλό ποσοστό υγρασίας της βιομάζας (έως 30% σε ξηρά βάση). Μέγεθος καυσίμου έως 1 inch. Μέγιστο ποσοστό περιεχομένου στάχτης 5%. [...]

Go to Top