Πράσινη Ενέργεια

/Πράσινη Ενέργεια

Steam Expander Heliex Power

Περιγραφή Μηχανήματος Steam Expander Heliex Power. Η πρώτη εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με Heliex πραγματοποιήθηκε. Αξιοποιήστε τις βαλβίδες μείωσης της πίεσης στα δίκτυα του ατμού (PRV). Ηλεκτροπαραγωγή από ατμό. Multiple parallel sets and two-stage combinations. Maximum delta P is from 15 bar to 20 bar. [...]

Ηλεκτρική Γεννήτρια Ρεύματος General Electric CC 125

Περιγραφή Μηχανήματος Ηλεκτρική Γεννήτρια Ρεύματος General Electric CC 125, κύκλου ORC. Ηλεκτροπαραγωγή από υπολειμματική βιομάζα βιομηχανίας. Ηλεκτροπαραγωγή από ανάκτηση θερμότητας καυσαερίων σε λέβητες βιομάζας . Ηλεκτροπαραγωγή από καυσαέρια μηχανών φυσικού αερίου και Βιοαερίου. Ηλεκτροπαραγωγή από καύση βιομάζας 500 KW επεκτάσιμα [...]

Λέβητας Bιομάζας Uniconfort S.A. Global

,

Περιγραφή Μηχανήματος Λέβητας Βιομάζας Uniconfort S.A Global. Ισχύς: 348 - 14,000KW. Θερμαινόμενο μέσο: Θερμό νερό, Υπέρθερμο νερό, Κορεσμένος ατμός, Υπέρθερμος ατμός, Θερμικό λάδι. Υγρασία: 60% Κατάλληλος για βιομηχανική χρήση και ηλεκτροπαραγωγή. Μεγάλη ποικιλία καύσιμης βιομάζας. Μέγιστο μέγεθος καυσίμου 30 x 5 [...]

Λέβητας Bιομάζας Uniconfort S.A. EOS

,

Περιγραφή Μηχανήματος Λέβητας Βιομάζας Uniconfort S.A EOS. Ισχύς: 170 - 5,800KW. Θερμαινόμενο μέσο: Θερμό νερό, Υπέρθερμο νερό, Ατμός. Υγρασία: 35% Υψηλή απόδοση έως 93% χάρη στην μεγάλη επιφάνεια του εναλλάκτη καθώς και στην χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων. Αυτόματο σύστημα καθαρισμού, εγγυάται υψηλή απόδοση και [...]

Λέβητας Bιομάζας Uniconfort S.A. CMT/F

,

Περιγραφή Μηχανήματος Λέβητας Βιομάζας Uniconfort S.A CMT/F. Ισχύς: 90 - 5,800KW. Θερμαινόμενο μέσο: Θερμό νερό, Υπέρθερμο νερό, Ατμός. Υγρασία: 30% Υψηλό ποσοστό υγρασίας της βιομάζας (έως 30% σε ξηρά βάση). Μέγεθος καυσίμου έως 1 inch. Μέγιστο ποσοστό περιεχομένου στάχτης 5%. [...]

Free WordPress Themes